آموزش گام به گام ویدیویی دوخت جادگمه با چرخ خیاطی

آموزش گام به گام ویدیویی دوخت جادگمه با چرخ خیاطی

جادگمه با چرخ خیاطی. سلام به همراهان و کاربران گرامی ودیعه.کام (vadiye.com)  . پیرو آموزش مجازی “ آموزش گام به گام ویدیویی دوخت دگمه با چرخ خیاطی ” در این بسته آموزش مجازی ما به ” آموزش گام به گام ویدیویی دوخت جادگمه با چرخ خیاطی” در قالب 6 درس (ویدیو)  پرداخته ایم. در پایان این این بسته آموزشی شما با پایه جادگمه دوز چرخ خیاطی آشنا شده و یادمیگیرید که چگونه چرخ را تنظیم و جادگمه را بدوزید همچنین در این بسته دوخت جادگمه با قیطان آموزش داده شده است .

سر فصل درس ها:

درس 1:  آشنایی با پایه جادگمه چرخ
درس 2: تنظیمات چرخ برای دوخت جادگمه
درس 3: طرز اندازه گیری دگمه برای تعیین اندازه جادگمه
درس 4: کجا جادگمه را بدوزیم
درس 5: دوخت جادگمه
درس 6: دوخت جادگمه با قیطان